zamknij menu
logotypy projektów unijnych Budowa ciepłowni geotermalnej w miescie Koło wraz z jej podłączeniem do istniejącego systemu ciepłowniczego MZEC Sp. z o.o.
ul. Przesmyk 1 62-600 Koło tel. 63 26 17 010    Deklaracja Dostępności

Budowa ciepłowni geotermalnej - podpisanie umowy

Dodane: 27 Wrzesień 2020  12:23:44  
Podpisanie umowy
W dniu 25 września 2020 r. w siedzibie Spółki została podpisana umowa między Miejskim Zakładem Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowaną przez Przemysława Stasiaka – Prezesa Zarządu a Pro-Invest Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Piotra Długosza.

 

Podpisana umowa jest zwieńczeniem całej procedury związanej z wyborem wykonawcy dotyczącej wykonania kompletnej dokumentacji projektowej związanej z budową ciepłowni geotermalnej w mieście Koło wraz z jej podłączeniem do istniejącego systemu ciepłowniczego MZEC Sp. z o. o. Dokumentacja składa się z projektu budowlanego i wykonawczego ciepłowni geotermalnej oraz projektu robót geologicznych odwiertu Koło GT-2 wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej w Urzędzie Marszałkowskim woj. wielkopolskiego.

 

 

Wykonawca został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w ramach projektów dofinansowanych z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko lata 2014-2020 ( do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych) obowiązującym w Miejskim Zakładzie Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kole.

Wartość wybranej oferty w postępowaniu dotyczącej wykonania wspomnianej dokumentacji projektowej wynosi 830.000,00 zł netto, kwota brutto 1.020.900,00 zł.

Przypomnijmy całkowity koszt projektu pn. „Budowa ciepłowni geotermalnej w mieście Koło wraz z jej podłączeniem do istniejącego systemu ciepłowniczego MZEC Sp. z o. o.”, z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działania 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Poddziałania 1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej – wynosi 37.274.065,26 złotych brutto.

Rekomendowana kwota dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie kształtuje się na poziomie 15.095.620,86 złotych netto. Pozostała kwota zostanie pokryta z pożyczki również z NFOŚiGW w Warszawie.

Geotermia

Pogotowie ciepłownicze
24h/7 dni w tygodniu


502 247 505 - TECHNIK DYŻURNY
63 26 17 030 - CIEPŁOWNIA
Kontakt
pon-pt: 7:00 - 15:00


63 26 17 010
fax. 63 26 17 011
Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Przesmyk 1
62-600 Koło
tel. 63 26 17 010

MZEC Koło 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone | Strona stworzona przez F&A MEDIA