zamknij menu
logotypy projektów unijnych Budowa ciepłowni geotermalnej w miescie Koło wraz z jej podłączeniem do istniejącego systemu ciepłowniczego MZEC Sp. z o.o.
ul. Przesmyk 1 62-600 Koło tel. 63 26 17 010    Deklaracja Dostępności

Rozdano nagrody w miejskim konkursie plastyczno-ekologicznym

Dodane: 02 Czerwiec 2021  06:01:26  
konkurs
„Wybieramy czyste powietrze – pozytywny wpływ energii geotermalnej na środowisko”.

Konkurs, którego organizatorami byli:

skierowano do dzieci z przedszkoli oraz uczniów klas: I-III, IV-VI, VII-VIII szkół podstawowych miasta Koła, w ramach obchodów 45-lecia ciepłownictwa na terenie Koła.

Konkurs odbywał się pod honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Koła.

Tematem Konkursu była ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z tzw. „niskiej emisji”; zadaniem - zinterpretowanie i zobrazowanie tytułowego hasła; celami: edukacja ekologiczna uczniów z terenu Koła; rozwijanie wśród dzieci i młodzieży postaw proekologicznych wobec środowiska naturalnego oraz kształtowanie indywidualnej odpowiedzialności za stan środowiska; wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska, w szczególności w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z tzw. „niskiej emisji”; uświadomienie uczestnikom konkursu konieczności minimalizowania zanieczyszczeń powietrza pochodzących z niskiej emisji, a w związku z tym uświadomienie potrzeby zmiany nawyków, poprzez wprowadzenie w życie zasad racjonalnego gospodarowania; wybór ogrzewania systemowego jako ekologicznego źródła ciepła ograniczającego emisję zanieczyszczeń; popularyzowanie wiedzy o MZEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kole; rozwijanie zmysłu plastycznego i kreatywności uczniów.

Na konkurs wpłynęły 64 prace (w kategorii: dzieci w wieku przedszkolnym – 15 prac, uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych – 22 prac, uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych – 20 prac, uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych – 7 prac ) z: Przedszkoli Miejskich: nr 1 w Kole [koordynatorka konkursu (nauczycielka) – Sylwia Czyżniak], nr 3 w Kole [koordynatorki konkursu (nauczycielki): Daria Chmielewska, Aleksandra Marciniak, Marzena Pączkowska], nr 5 w Kole [koordynatorki konkursu (nauczycielki): Katarzyna Tomczyk, Beata Rybicka, Renata Zamelska]; Szkół Podstawowych: nr 1 w Kole [koordynatorki konkursu (nauczycielki): Weronika Antkiewicz-Kowalska, Olga Goszczyk, Mariola Krygier, Elżbieta Olejniczak), nr 2 w Kole [koordynatorzy konkursu (nauczyciele) – Agnieszka Lubczyńska, Waldemar Pietrzak), nr 3 w Kole [koordynatorki konkursu (nauczycielki): Anna Cicha, Daria Jarmuszkiewicz, Władysława Świerszczyńska, Renata Wabnic-Osowska, Maria Wituła), nr 5 w Kole [koordynatorka konkursu (nauczycielka) – Marzena Maciejewska].

Kapituła Konkursu w składzie: Przewodniczący - Andrzej Kasprzak (Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Kościelcu); członkowie: Monika Ciesielska (Sekretarz Miasta Koła), Przemysław Stasiak (Prezes Zarządu MZEC w Kole), Aleksandra Kowalska (Dyrektor PiMBP w Kole), oceniła prace konkursowe biorąc pod uwagę: zgodność z tematyką Konkursu (od 0 do 10 punktów), stopień trudności wykonania oraz jego estetykę (od 0 do 10 punktów), pomysłowość (od 0 do 10 punktów).

Kapituła Konkursu wybrała 12 najlepszych prac (po 3 w każdej kategorii): dzieci w wieku przedszkolnym: I miejsce: Pola Wiśniewska Szkoła Podstawowa nr 3 w Kole II miejsce: Miłosz Melon Szkoła Podstawowa nr 3 w Kole III miejsce: Julia Niewiadomska Przedszkole Miejskie nr 5 w Kole uczniowie klas: I-III kolskich szkół podstawowych: I miejsce: Iga Potasińska, klasa 2 b Szkoła Podstawowa nr 3 w Kole II miejsce: Lena Kowalska, klasa 3 b Szkoła Podstawowa nr 1 w Kole III miejsce: Julia Szafrańska, klasa 3 b Szkoła Podstawowa nr 1 w Kole uczniowie klas IV-VI kolskich szkół podstawowych: I miejsce: Marcel Lewicki, klasa 4 a Szkoła Podstawowa nr 3 w Kole II miejsce: Zofia Włodarczyk, klasa 5 Szkoła Podstawowa nr 2 w Kole III miejsce: Jan Szymczak, klasa 4 d Szkoła Podstawowa nr 3 w Kole uczniowie klas VII-VIII kolskich szkół podstawowych: I miejsce: Bartosz Błaszkiewicz, klasa 7 c Szkoła Podstawowa nr 5 w Kole II miejsce: Martyna Andrzejewska, klasa 7 c Szkoła Podstawowa nr 5 w Kole III miejsce: Aleksandra Chojecka, klasa 8 d Szkoła Podstawowa nr 1 w Kole Laureaci Konkursu uhonorowani zostali nagrodami – voucherami – o wartości: I miejsce – 500 PLN, II miejsce – 300 PLN, III miejsce -200 PLN, pamiątkowymi dyplomami (voucher do zrealizowania w jednym z trzech wybranych przez Organizatorów punktów handlowych), książkami oraz innymi pamiątkowymi gadżetami.

Zaplanowano wydanie kalendarza zilustrowanego zwycięskimi pracami.

Nagrody – Laureatom Konkursu – wręczyli: Burmistrza Miasta Koła – Krzysztof Witkowski, oraz członkowie Kapituły: Andrzej Kasprzak, Monika Ciesielska, Przemysław Stasiak, Aleksandra Kowalska, 1 czerwca 2021 r. o g. 10:00 w Sali Sesyjnej Ratusza, ul. Stary Rynek 1.

Zdjęcie: H. Głowacki

Geotermia

Pogotowie ciepłownicze
24h/7 dni w tygodniu


502 247 505 - TECHNIK DYŻURNY
63 26 17 030 - CIEPŁOWNIA
Kontakt
pon-pt: 7:00 - 15:00


63 26 17 010
fax. 63 26 17 011
Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Przesmyk 1
62-600 Koło
tel. 63 26 17 010

MZEC Koło 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone | Strona stworzona przez F&A MEDIA